Showing all 9 results

Liên hệ báo giá
Hãng SX: Kolida - China
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Số kênh: 220 kênh
Miễn phí giao hàng
Miễn phí chuyển giao công nghệ toàn quốc
Liên hệ báo giá
Hãng SX: Kolida - China
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Số kênh: 440 kênh
Miễn phí giao hàng
Miễn phí chuyển giao công nghệ toàn quốc
Liên hệ báo giá
Hãng sản xuất: COMNAV Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: 12 tháng Miễn hhí kiểm định: 24 tháng Phần mềm sử dụng: Survey Master trên hệ điều hành Android Số kênh 572 bắt được 3 tín hiệu vệ tinh: GPS/GLONASS/BeiDou
Liên hệ báo giá
Hãng sản xuất: COMNAV Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: 12 tháng Miễn hhí kiểm định: 24 tháng Phần mềm sử dụng: Survey Master trên hệ điều hành Android Số kênh 256 bắt được 3 tín hiệu vệ tinh: GPS/GLONASS/BeiDou
Liên hệ báo giá
Hãng sản xuất: CHCNAV Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: 12 tháng Miễn hhí kiểm định: 24 tháng Phần mềm sử dụng: LandStar 7 trên hệ điều hành Android Số kênh 220 , 10 tần số và sử dụng phương pháp kết nối có sẵn.
Liên hệ báo giá
Hãng sản xuất: CHCNAV Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: 12 tháng Miễn hhí kiểm định: 24 tháng Phần mềm sử dụng: LandStar 7 trên hệ điều hành Android Số kênh 384 bắt được 3 tín hiệu vệ tinh: GPS/GLONASS/BeiDou
Liên hệ báo giá
Hãng sản xuất: KOLIDA Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: 12 tháng Miễn hhí kiểm định: 24 tháng Phần mềm sử dụng: EGSTAR trên hệ điều hành Android Số kênh: 220 kênh
Liên hệ báo giá
Hãng sản xuất: CHCNAV Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: 12 tháng Miễn hhí kiểm định: 24 tháng Phần mềm sử dụng: LandStar 7 trên hệ điều hành Android Số kênh 432 bắt được 3 tín hiệu vệ tinh: GPS/GLONASS/BeiDou
Liên hệ báo giá
Hãng sản xuất: TrimBle - Mexico Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: 12 tháng
Miễn hhí kiểm định: 24 tháng Phần mềm sử dụng: Trimble Access trên hệ điều hành Android Số kênh:  440 kênh
chat zalo goi lai goi lai