Showing all 4 results

Liên hệ báo giá
Hãng sx: Geomax - Thụy Sỹ
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 tháng
Độ phóng đại: 30X
Cấp chính xác: 2", 5"
Đo không gương: 250m
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Liên hệ báo giá
Hãng sx: Leica - Thụy Sỹ
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 tháng
Độ phóng đại: 30X
Cấp chính xác: 5"
Đo không gương: 1000m
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Miễn phí chuyển giao công nghệ
Liên hệ báo giá
Hãng sx: Leica - Thụy Sỹ
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 tháng
Độ phóng đại: 30X
Cấp chính xác: 2", 3", 5", 7"
Đo không gương: 600m
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Miễn phí chuyển giao công nghệ
Liên hệ báo giá
Hãng sx: Geomax - Thụy Sỹ
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 tháng
Độ phóng đại: 30X
Cấp chính xác: 2", 5"
Đo không gương: 250m
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Miễn phí chuyển giao công nghệ
chat zalo goi lai goi lai