Showing all 6 results

1.200.000
Hãng sx: Sndway - China
Chất lượng: mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Đổi mới trong 30 ngày
Phạm vi đo: 0,05 - 100m
Độ chính xác: ±2mm
Đo khoảng cách, diện tích
1.150.000
Hãng sx: Sndway - China
Chất lượng: mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Đổi mới trong 30 ngày
Phạm vi đo: 0,05 - 80m
Độ chính xác: ±2mm
Đo khoảng cách, diện tích
1.050.000
Hãng sx: Sndway - China
Chất lượng: mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Đổi mới trong 30 ngày
Phạm vi đo: 0,05 - 70m
Độ chính xác: ±2mm
Đo khoảng cách, diện tích
900.000
Hãng sx: Sndway - China
Chất lượng: mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Đổi mới trong 30 ngày
Phạm vi đo: 0,05 - 60m
Độ chính xác: ±2mm
Đo khoảng cách, diện tích
800.000
Hãng sx: Sndway - China
Chất lượng: mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Đổi mới trong 30 ngày
Phạm vi đo: 0,05 - 50m
Độ chính xác: ±2mm
Đo khoảng cách, diện tích
750.000
Hãng sx: Sndway - China
Chất lượng: mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Đổi mới trong 30 ngày
Phạm vi đo: 0,05 - 40m
Độ chính xác: ±2mm
Đo khoảng cách, diện tích
chat zalo goi lai goi lai